برداشت و فرآوری سنتی زغال اخته از باغات شهرستان کلیبر | شمس نیوز | آژانس خبری آوای شمس