انفجار بامدادی ساختمان در منظریه تبریز | شمس نیوز | آژانس خبری آوای شمس