اجتماع امت رسول الله با حضور هیات حسینی در تبریز | شمس نیوز | آژانس خبری آوای شمس