۱۸۰۰۰ مترمکعب خاکبرداری و احداث ۱۸۰ متردیوار سنگی در پارک جنگلی مارالان
۱۸۰۰۰ مترمکعب خاکبرداری و احداث ۱۸۰ متردیوار سنگی در پارک جنگلی مارالان
شهردار منطقه ۳ تبریز از ادامه عملیات خاکبرداری و همچنین احداث دیوار در سنگی ضلع شمالی پارک جنگلی مارالان خبر داد.

به گزارش شمس، اکبر پورخردمند از ادامه عملیات خاکبرداری و همچنین عملیات احداث دیوار حائل سنگی در ضلع شمالی پارک جنگلی مارالان خبر داد و گفت: در راستای پایدارسازی ترانشه ها ، شیب زنی و خاکبرداری به طول ۵۰۰ متر در پارک جنگلی مارالان در انجام است که تا کنون ۱۸۰۰۰ متر مکعب خاکبرداری انجام شده است.

وی افزود: با عملیات خاکبرداری، مسیر دسترسی به جاده سلامت در ضلع شمالی پارک میسرخواهد شد.

شهردار منطقه ۳ همچنین از تداوم عملیات احداث دیوار سنگی در ضلع شمالی پارک جنگلی مارالان منتهی به آپارتمان های شهرک شهید تجلائی خبر داد و گفت: در راستای ایمن سازی ترانشه های ضلع شمالی و همچنین ممانعت از ریزش سنگ و خاک به پیاده راه ۶۵۰ متر دیوار سنگی در این ناحیه احداث می شود که ۴۷۰ متر از این دیوار طی سالهای گذشته احداث شده و عملیات اجرایی ۱۸۰ متر باقی مانده نیز در حال انجام می باشد.
پور خردمند افزود : در ضلع غربی پارک جنگلی مارالان نیز با عملیات باکس بندی با بلوک های بتنی ریزش ترانشه های موجود مهار واین ناحیه نیز زیباسازی شده است.

بر اساس این گزارش پارک جنگلی مارالان با مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع در۲ فاز اجرا خواهد شد.

انتهای پیام /