افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 5 December , 2022
لیست دانشجویان دارای معلولیت و نوع کمک‌های مورد نیاز آنان در وزارت علوم تهیه می‌شود 05 مهر 1401
وزیر علوم؛

لیست دانشجویان دارای معلولیت و نوع کمک‌های مورد نیاز آنان در وزارت علوم تهیه می‌شود

وزیر علوم با بیان این که باید شرایط خاص و ویژه دانشجویان دارای معلولیت را درک کنیم، گفت: لیست دانشجویان دارای معلولیت دانشگاه‌ها و نوع کمک‌های مورد نیاز آنان در وزارت علوم تهیه می‌شود.

مراحل تغییر نام و نام خانوادگی در شناسنامه 05 مهر 1401

مراحل تغییر نام و نام خانوادگی در شناسنامه

شناسنامه به دلیل اطلاعات مندرج در آن یکی از اسناد بسیار مهم هویتی محسوب می‌گردد. در این مطلب، مراحل تغییر قانونی نام و نام خانوادگی را به اختصار توضیح می‌دهیم.

زنجیره سازی واحدهای دام و طیور بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ 05 مهر 1401

زنجیره سازی واحدهای دام و طیور بعد از حذف ارز ۴۲۰۰

مرغداری ها و دامداری‌های کوچکی که بعد از مردمی سازی یارانه ها و کاهش مصرف تعطیل شدند با زنجیره سازی و فعالیت تحت یک برند اما با حفظ مالکیت، اقتصادی می‌شوند.