افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 3 June , 2023
صدور پروانه برای بافت فرسوده در زیربنای مجاز رایگان است 07 مرداد 1401
شهردار منطقه ۴ تبریز:

صدور پروانه برای بافت فرسوده در زیربنای مجاز رایگان است

شهردار منطقه ۴ تبریز با اشاره به قرار گرفتن ۵۰ درصد از بافت فرسوده تبریز در حوزه شهرداری منطقه ۴، افرود: هزینه پروانه برای بافت فرسوده در زیربنای مجاز رایگان است مگر اینکه طبقات اضافی اجرا شود.

مرمت زیرزمین عمارت تاریخی ساعت در آستانه تکمیل 07 مرداد 1401
شهردار منطقه ۸ تبریز خبر داد:

مرمت زیرزمین عمارت تاریخی ساعت در آستانه تکمیل

شهردار منطقه ۸ تبریز از تکمیل مرمت عمارت تاریخی ساعت، در آینده نزدیک خبر داد.

تجلیل از مهندس احمد انیسه به عنوان شهردار نمونه استان 07 مرداد 1401

تجلیل از مهندس احمد انیسه به عنوان شهردار نمونه استان

از مهندس احمد انیسه به عنوان شهردار نمونه استان و مهندس رضا بهجتی به عنوان مدیر منتخب حوزه شهرداری تبریز تجلیل به عمل آمد.