۱۴۰۰ مدرسه غیرانتفاعی عامل اصلی ترافیک شهری تبریز/ یکی از دانشگاه‌های تبریز اقدام به تغییر کاربری ۵ هزار مترمربع کرده است!
۱۴۰۰ مدرسه غیرانتفاعی عامل اصلی ترافیک شهری تبریز/ یکی از دانشگاه‌های تبریز اقدام به تغییر کاربری ۵ هزار مترمربع کرده است!
عضو شورای اسلامی شهر تبریزبا بیان اینکه از تعداد ۲۲۰۰ مدرسه موجود در شهر تبریز ۱۴۰۰ مدرسه غیر انتفاعی در سطح داریم ، گفت: غریب به ۶۰ درصد مدارس در سطح شهر مدارس غیر انتفاعی پراکندگی، آشفته‌ای در شهر به بار آورده است.

به گزارش شمس، روح الله رشیدی روز یکشنبه در یکصد و سومین جلسه علنی شورای شهر تبریز اظهار کرد: یکی از منابع اصلی وضعیت آشفته ترافیک شهری، استقرار ناجور و نامطلوب مدارس غیر انتفاعی در سطح شهر تبریز بوده که در این خصوص مصوبه ای داشتیم.

وی با بیان اینکه از تعداد ۲۲۰۰ مدرسه موجود در شهر تبریز ۱۴۰۰ مدرسه غیرانتفاعی در سطح داریم ، ادامه داد: غریب به ۶۰ درصد مدارس در سطح شهر مدارس غیر انتفاعی  پراکندگی، آشفته‌ای در شهر به بار آورده است.

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز مطرح کرد: سیاست‌های شهرسازی در دهه گذشته و بی مبالاتی ماده پنج موجب بروز این وضعیت ترافیکی در شهر شده است.

رشیدی در ادامه سخنانش اذعان کرد: حالا ما اعلام کردیم که بدون توجه به ضوابط شهری، مدارس غیرانتفاعی هر کجا که خواستند می‌توانند اقدام به تاسیس کنند، بیشترین عامل اصلی ترافیک همین مدارس  هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:یکی از دانشگاه‌های شهر اقدام به تغییر کاربری آموزشی به مسکونی به متراژ ۵ هزار مترمربع کرده است، این خبر و موضوع به هیچ وجه قابل کنترل و توجیه نیست.

رشیدی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: ما به کدام طبقه از جامعه خدمت می‌کنیم؟ کدامین عدالت آموزشی در این ضوابط رعایت شده است!

انتهای پیام/