افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 27 March , 2023
حذف صفحات هواداری سعید محمد در اینستاگرام/ ضربه‌ی مدعیان آزادی بیان به کاندیدای مستقل 19 اسفند 1399
حاشیه‌نگاری شمس از انتخابات 1400؛

حذف صفحات هواداری سعید محمد در اینستاگرام/ ضربه‌ی مدعیان آزادی بیان به کاندیدای مستقل

اکثریت صفحات هواداری سعید محمد در عرض چند ساعت توسط اینستاگرام مسدود شد.