افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 1 June , 2023
اگر ایران را دوست دارید در انتخابات شرکت کنید 18 بهمن 1398
امام جمعه تبریز:

اگر ایران را دوست دارید در انتخابات شرکت کنید

آل هاشم گفت: اگر ایران را دوست داریم باید هم در راهپیمایی و هم در انتخابات شرکت کنیم،