۱۲ شهرستان آذربایجان‌شرقی تحت تاثیر دریاچه ارومیه است
۱۲ شهرستان آذربایجان‌شرقی تحت تاثیر دریاچه ارومیه است
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت:بحث احیاء دریاچه ارومیه یکی از بحث های حساس و پرچالش در 12 شهرستان اطراف دریاچه در استان آذربایجان شرقی مطرح است.

به گزارش خبرگزاری شمس، فیروز باقرزاده در جلسه ستاد احیاء دریاچه ارومیه که در اتاق جلسه سازمان  اظهار داشت: بحث احیاء دریاچه ارومیه یکی از بحث های حساس و پرچالش در ۱۲ شهرستان اطراف دریاچه در استان آذربایجان شرقی مطرح  است.

وی با اشاره به راهکارهای احیای دریاچه ارومیه، گفت: کشاورزی حفاظتی، آموزش و ترویج، نظام های بهره برداری، توسعه صنایع و توسعه گلخانه ها بعنوان سیاست های اجرایی وزارت جهادکشاورزی در راستای احیاء دریاچه ارومیه در دستور کار قرار دارد.

باقرزاده ادامه داد: اجرای طرحهای کانال کشی آبیاری عمومی در ۷ پایاب شهرستان های بناب، عجب شیر، مراغه، هریس، سراب و شبستر، اصلاح الگوی کشت و ساماندهی چاههای غیرمجاز از دیگر عوامل موثر در صرفه جویی از منابع آبی و افزایش راندمان تولید در اراضی کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه است.

وی افزود: با اعطای تسهیلات و حمایت از سرمایه گذاران بخش کشاورزی باید از کشاورزی سنتی و نیاز آبی زیاد در اراضی زراعی حوضه دریاچه ارومیه ممانعت بعمل آورد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اهمیت مشارکت های مردمی در خصوص احیای دریاچه ارومیه گفت: ورود به مسائل فرهنگی در راستای احیای دریاچه ارومیه یکی از موضوعاتی است که نیازمند توجه دستگاه های دولتی به ویژه نهادهای فرهنگی است.

وی با اشاره به طرح های پیشنهادی در راستای احیای دریاچه ارومیه، افزود: باید مردم نسبت به ضرورت برنامه های احیای دریاچه ارومیه توجیه شوند.