‌بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز با اخذ نظرات و مطالبات شهروندان تدوین می‌شود
‌بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز با اخذ نظرات و مطالبات شهروندان تدوین می‌شود
شهردار تبریز از تدوین بودجه سال ۹۹ با اخذ نظرات و مطالبات شهروندان خبر داد.

به گزارش شمس،ایرج شهین باهر در جمع شهروندان محله رواسان با اشاره به آغاز فصل بودجه نویسی سال آیندهف گفت: از همه شهروندان درخواست کرده‌ایم که پیشنهادات خود را ارائه کنند.

وی در پاسخ به درخواستهای شهروندان مبنی بر اجرای پروژه های عمرانی در منطقه شهرک اندیشه، گفت: تمام نیازهای عمرانی مناطق مختلف باید در بودجه قید شود تا بر حسب اولویت اجرا شود.

وی گفت: شهر تبریز نیازهای فراوان و اولویت داری دارد که باید با کارشناسی دقیق اجرا شود. احتمال دارد در بین تعداد زیادی از پروژه ها، برخی نیز از چشم کارشناسان شهرداری دور مانده باشد، به همین جهت از شهروندان می خواهیم تمام نیازهای منطقه خود را به شهرداری اعلام کنند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تبزیر، شهین باهر تصریح کرد: از چندی پیش اعلام کرده‌ایم که شهروندان از طریق سایت های شهرداری و دفاتر شهرداران مناطق و شهردار تبریز پروژه‌هایی که احساس می کند اجرای آن ها ضروری است را به ما اعلام کنند.