​​​​​​​آتش نشانان، شاه بوف گرفتار دکل مخابراتی را زنده گیری کردند
​​​​​​​آتش نشانان، شاه بوف گرفتار دکل مخابراتی را زنده گیری کردند
دیروز آتش نشانان شهرداری تبریز یک بهله شاه بوفی گرفتار در دکل مخابراتی را زنده گیری کردند.

به گزارش شمس، یک بهله شاه بوفی که در بالای دکل مخابراتی داخل پارک قائم مقام مورد هجوم دسته های کلاغ قرار گرفته بود، با تلاش آتش نشانان ایستگاه شماره یک شهدای آذربایجان و با فرماندهی الهیاری زنده گیری شد.
آتش نشانان این شاه بوف را پس از زنده گیری از بالای دکل در اختیار حفاظت محیط زیست تبریز قرار دادند.