۶ شهر زرد کرونایی در آذربایجان‌شرقی کدامند؟
۶ شهر زرد کرونایی در آذربایجان‌شرقی کدامند؟
تعداد شهرهای با وضعیت قرمز مانند هفته‌های گذشته، صفر بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز در عدد ۲۰ شهر باقی مانده است.

به گزارش شمس، بنابر اعلام وزارت بهداشت اکنون هیچ شهری در وضعیت قرمز کرونایی قرار ندارد و در عین حال تعداد شهرهای با وضعیت آبی نیز افزایش یافته است.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۵۷ به ۲۲۹ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۷۱ به ۱۹۹ شهر رسید.

بر این اساس اکنون هیچ شهر قرمزی در کشور نداریم و در عین حال تعداد ۲۰ شهر در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارد همچنین ۲۲۹ شهر در وضعیت زرد و ۱۹۹ شهر نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

آذرشهر، جلفا، عجب شیر، مراغه، ملکان و هریس، شهرهای زرد کرونایی در آذربایجان شرقی هستند.

خوشبختانه بقیه شهرها در وضعیت آب قرار دارند و هیچ شهر قرمز و نارنجی در استان وجود ندارد.

انتهای پیام/