۲۵۰۰ کودک بدون حامی در آذربایجان‌شرقی وجود دارد
۲۵۰۰ کودک بدون حامی در آذربایجان‌شرقی وجود دارد
رییس اداره اکرام کمیته امداد آذربایجان‌شرقی گفت: ۲۵۰۰ کودک بدون حامی در استان وجود دارد که نیازمند جذب حامی اول هستند و کودکانی که در سالجاری دارای یک حامی شده‌اند نیازمند جذب حامی دوم و سوم هستند.

به گزارش شمس، موسی نیرومند روز دوشنبه در بازدید از فرزندان اکرام هشترود اظهار داشت: ۱۲ هزار و ۵۰۰ فرزند اکرام در استان وجود دارد که از این تعداد ۴ هزار ایتام و مابقی فرزند محسنین هستند.
وی با بیان اینکه ۳۸ هزار حامی در گروه‌هی و صنف های مختلف در استان وجود دارد افزود: از سال گذشته حدود ۱۵ هزار خانوار نیازمند وارد چرخه حمایتی امداد شدند و نزدیک ۶ هزار کودک از این خانواده‌ها به طرح اکرام اضافه شده است.
نیرومند با بیان اینکه کمک‌های اجتماعی در حوزه اکرام نسبت به سال گذشته افزایش داشته است گفت: بازدید فرزندان اکرام از واحدهای تولیدی و اماکن مختلف، به جذب حامیان بیشتر در این ارتباط منجر می شود.

وی هدف از این کار را آشنایی فرزندان اکرام با واحدهای تولیدی، صنعتی و تفکر مهارت عنوان کرد و افزود: رویکرد توانمندسازی فرزندان اکرام از برنامه های آموزشی، مهارتی، فرهنگی و حمایتی کمیته امداد است.

در این بازدید از سوی حاج مجید غفارزاده یکی از خیران هشترودی به فرزندان اکرام لوازم التحریر و کیف اهدا شد.

متوسط پرداختی از سوی حامیان به کودکان بی سرپرست در قالب طرح «محسنین» ۳۲۰ هزار تومان است.