۱۶۰هکتار از اراضی ملی میانه به دولت برگشت
۱۶۰هکتار از اراضی ملی میانه به دولت برگشت
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه گفت: ۱۶۰ هکتار از اراضی ملی واگذار شده به بخش خصوصی در این شهرستان به دلیل عمل نکردن به تعهدات قانونی خلع ید شده و به دولت مسترد شد.

به گزارش شمس،شهرام ایرانی پور روز شنبه در جلسه ای با حضور رئیس و کارشناسان اداره واگذاری مدیریت امور اراضی استان، رئیس اداره منابع طبیعی و رئیس اداره امور اراضی شهرستان و تعدادی از مجریان و بهره برداران طرحهای مختلف کشاورزی و غیر کشاورزی در اراضی ملی واقع در شهرستان اعلام کرد: ۱۷۴ هکتار از اراضی واگذار شده حدود ۷۰ درصد پیشرفت دارند.

وی اضافه کرد: اسناد ۴۳ هکتار از اراضی ملی واگذار شده قبل از سال ۸۹ به مجریان آنها انتقال داده شده است.

در این جلسه مسائل و مشکلات در زمینه تمدید قرارداد اجاره، فروش و انتقال قطعی اسناد طرحهای اجرا شده قبلی، تعیین تکلیف اراضی تصرفی مازاد بر قرار داد و نحوه قیمت گذاری بر اراضی ملی واگذاری جهت فروش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به سوالات مجریان طرحها پاسخ و راهنمایی های لازم در خصوص اقدامات قانونی داده شد.