مصائب افزایش کرایه تاکسی‌ها در تبریز/ یک مسیر با چندین نرخ!
مصائب افزایش کرایه تاکسی‌ها در تبریز/ یک مسیر با چندین نرخ!
افزایش کرایه تاکسی‌ها مدتی است که کشمکشی تمام نشدنی میان مسافر و رانندگان در تبریز ایجاد کرده اما عضو شورای شهر می‌گوید این افزایش کرایه‌ها فعلا غیرقانونی است.

اجتماعی شمس: افزایش کرایه تاکسی‌ها اگرچه مدتی است که اعمال شده اما عدم تصویب نهایی و ابلاغ آن به سازمان تاکسیرانی باعث آشفتگی و کشمکش بین مسافران و رانندگان شده است.

در حالیکه رانندگان تاکسی پس از عید به صورت خودجوش و هماهنگ اقدام به افزایش کرایه تاکسی‌ها کرده بودند، شورای شهر تبریز نیز وارد ماجرا شد تا با افزایش ۲۵ درصدی کرایه‌ها هم مساعدتی به رانندگان داشته باشد و هم به این افزایش قیمت‌ها وجهه قانونی ببخشد.

یک مسیر و چند نرخ؛ کشمکش جدید مسافر و راننده

با این حال مصوبه شورا مورد تایید فرمانداری قرار نگرفت و به شورا بازگردانده شد تا همچنان کشمکش بر سر افزایش کرایه تاکسی‌ها وجود داشته باشد اگرچه گویی این کشمکش میان مسافران و رانندگان تا حدی حل شده و مسافران نیز تسلیم خواسته تا حدودی به حق رانندگان شده‌اند.

اما مشکل دیگری که در همین بین وجود دارد، عدم ابلاغ قانونی افزایش کرایه تاکسی است که باعث شده یک مسیر با چدین نرخ متفاوت وجود داشت. به طور مثال مسیر چهارراه عباسی تا چهارراه مارالان مابین ۱۵۰۰ تومان تا ۲۰۰۰ هزار تومان است که هرکدام از رانندگان به دلخواه این کرایه را دریافت می‌کنند و یا در مسیر آبرسان تا نصف‌راه نیز کرایه‌ها از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان متغییر است.

همین موضوع نیز باعث کشمکش میان مسافران و رانندگان شده و مسافران نمی‌دانند که بالاخره کرایه تاکسی‌ها به صورت قانونی افزایش یافته یا برخی رانندگان پول زور می‌گیرند.

عضو شورای شهر: افزایش کرایه‌ها فعلا قانونی نیست

محمدباقر بهشتی در گفت‌وگو با شمس در خصوص قانونی بودن افزایش کرایه تاکسی‌ها عنوان کرد: زمانی که مصوبه شورا به تایید فرمانداری برسد افزایش ۲۵ درصدی کرایه‌ها قانونی خواهد شد.

وی ادامه داد: توافقی نانوشته بین مسافران و رانندگان ایجاد شده و کرایه‌ها افزایش یافته اما در حال حاضر این موضوع قانونی نیست.

  • نویسنده : فرناز پورعباس