یکی از کیوسک های قدیمی تلفن مرمت و در پیاده راه های منطقه نصب می‌شود
یکی از کیوسک های قدیمی تلفن مرمت و در پیاده راه های منطقه نصب می‌شود
شهردار منطقه ۸ تبریز از آغاز مرمت و احیاء یکی از کیوسک های تلفن قدیمی تبریز جهت نصب در معابر پیاده راهی منطقه تاریخی فرهنگی شهر خبر داد.

به گزارش شمس، علی مدبر شهردار منطقه۸ تبریز ضمن اعلام خبر فوق افزود: با همکاری اداره کل مخابرات استان، عملیات مرمتی یکی از کیوسک های قدیمی تلفن تبریز طی روزهای اخیر در کارگاه امانی شهرداری منطقه آغاز شده و بر انیم بعد از عملیات مرمتی، این کیوسک تلفن را در یکی از معابر پیاده راهی منطقه نصب کنیم تا با این گونه اقدامات نوعی حس نوستالژیک در عابرین بوجود آوریم.

او در پایان از نصب این کیوسک تلفن قدیمی در یکی از معابر پیاده راهی منطقه، طی هفته های آتی خبر داد.