یوسف اوحانئس از آشیق‌های برجسته آذربایجان درگذشت
یوسف اوحانئس از آشیق‌های برجسته آذربایجان درگذشت
آشیق یوسف اوحانئس از هنرمندان برجسته مکتب آشیقی ارومیه و از آشیق‌های برجسته آذربایجان در سن 92 سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش شمس، آشیق یوسف اوحانئس در سال ۱۳۰۶ و در روستای دیزج تکیه ارومیه متولد شده است. پدر وی یعقوب اوحانس نیز از آشیقهای معروف بود و همچنین هردو شاعر نیز هستند و اشعاری به زبان ترکی سروده اند.

از ۱۷ سالگی با آموختن حرفه پدر، به آشیقی روی آورده و در این راه علی رغم مسیحی بودن همیشه در اشعار مورد استفاده خویش از اهل بیت(ع) و به ویژه محمد(ص) خوانده است.

وی در جشنواره ها و فستیوالهای متعددی شرکت کرده و تاکنون موفق به چندین رتبه برتر کشوری و دیپلمهای افتخار ملی شده است. همچنین چندین سفر خارجی نیز انجام داده و در آن کشورها نیز از فخر کاینات خوانده است.

وفات وی بزرگترین ضایعه برای مکتب آشیقی ارومیه از زمان وفات آشیق درویش وهابزاده در سال ۱۳۷۲ است.