گوینده خبر: سرم را کوبیدم به دیوار
گوینده خبر: سرم را کوبیدم به دیوار
المیرا شریفی مقدم مجری و گوینده خبر در صفحه شخصی خود در توییتر درباره اظهارات روحانی درمورد میزان افزایش اجاره بها مسکن، نوشت: