گزارش تمرین تراکتور/ از حرکات تکنیکی شجاعی تا تمرین های متنوع مربی بدنساز
گزارش تمرین تراکتور/ از حرکات تکنیکی شجاعی تا تمرین های متنوع مربی بدنساز
تمرینات تراکتور عصر امروز (چهارشنبه دوازدهم تیرماه) در زمین تمرین ورزشگاه بنیان دیزل با سوت مصطفی دنیزلی پیگیری شد.

به گزارش شمس، تمرین عصر امروز تراکتور از ساعت ۱۸ آغاز و دنیزلی ابتدا دقایقی برای شاگردانش صحبت کرد.

سپس بازیکنان زیر نظر مربی بدنساز بدن‌هایشان را گرم کرده و در ادامه تمرین‌های ویژه و متنوع بدن‌سازی انجام دادند.

کار با توپ و تمرین پاس کاری در یک حلقه کوچک و ضربات تک ضرب بخش دیگری از تمرین بود که با حرارت و کری خاصی بین بازیکنان تراکتور اجرا می شد.
دنیزلی نیز با هیجان تعداد پاس های رد و بدل شده را شمارش و بر افزایش آن و تمرین حفظ توپ تاکید می کرد .

بازیکنان در ادامه پس از کار با توپ و تمرین پاس کاری، به دو تیم تقسیم شده و بازی دستگرمی انجام دادند. بازی امروز در زمین بزرگتر و به صورت جدی انجام شد.

نمایش خوب و حرکات تکنیکی مسعود شجاعی تحسین سرمربی و همبازیانش را به دنبال داشت.