گروگان‌گیری به بخش صنعت رسید!
گروگان‌گیری به بخش صنعت رسید!

مهران صمدی در خصوص گروگان‌گیری دولت در بخش صنعتی نوشت.

به گزارش خبرنگار شمس، صمدی در خصوص گروگان‌گیری صنعتی نوشت؛ شرکت شهرک‌های صنعتی بابت اختلافات ملکی، شهرک را تعطیل می‌کند؟!

ظاهرا دولت با استفاده از از تجربه برجام و گروگان گرفتن معیشت مردم، این بار قصد گروگان گیری صنعتی دارد.

صدور مجوز واردات کالاهای مشابه نمونه داخلی با تعرفه صفر یعنی: تضعیف اقتصاد مقاوم چرخه ای، کاهش اشتغال و افزایش بیکار، افزایش فعالیت‌های بازارهای موازی، کاهش قدرت ارز ملی، افزایش هزینه تولید واحد، تضعیف کیفیت و بی ثباتی قیمت ها

راه تنفس تولید کننده داخلی را توامان “زانوی رانتخواران” و “پنجه‌ی قاچاقچیان” مسدود کرده‌اند.

رویکررد رفتاری انتقال تقاضا از محیط درون مرز به برون مرز اگرچه به کاهش نارس نقدینگی میل پیدا می کند لیکن منتج به خروج سرمایه و منافع ملی کشور در کنار حذف کامل صنایع داخلی خواهد شد

با این شرایط تنها راه نجات داخلی تغییر راهبرد “دیپلماسی گروگانگیری” به “عملیات میدانی” خواهد بود.