کسب مدال نقره جهانی توسط شناگر تبریزی
کسب مدال نقره جهانی توسط شناگر تبریزی
شناگر تبریزی تیم ملی شنای کارگران، مدال نقره مسابقات قهرمانی کارگران جهان در اسپانیا را به گردن آویخت.

به گزارش شمس، “غلامرضا محمدی شادروان” شناگر تبریزی تیم ملی شنای کارگران ایران توانست در مسابقات قهرمانی کارگران جهان در اسپانیا مدال نقره ماده ۲۰۰ متر مختلط انفرادی را کسب کند.

ششمین دوره رقابت های جهانی ورزش کارگران ۱۱ لغایت ۱۶ تیرماه در شهر تورتوزا اسپانیا در حال برگزاری است و کاروان “طلایه داران رونق تولید” با ۱۴۰ ورزشکار مرد و زن در این رویداد جهانی حضور دارند.

گفتنی است؛ محمدی شادروان و جواد علیزاده دو ورزشکار استان نیز در رشته های شنا و دوومدانی در این مسابقات حضور دارند.