کسب سومین ستاره کیفیت برای محصول سورن ایران خودرو تبریز
کسب سومین ستاره کیفیت برای محصول سورن ایران خودرو تبریز
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در جدیدترین ارزشیابی خودروهای ساخت داخل در مهرماه سال جاری، محصول سمند سورن با ارتقا سطح کیفی موفق به کسب سه ستاره کیفی شد.

به گزارش شمس، این گزارش نتیجه برنامه ها و پروژه های بهبود مستمرکیفیت تعریف شده در سطح گروه صنعتی ایران خودرو است که با همت و تلاش مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو تهران و تبریز در حوزه های کیفیت،تولید، برنامه ریزی، فروش و مهندسی کسب شده است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر تمامی محصولات گروه صنعتی ایران خودرو دارای دو ستاره کیفیت و بالاتر از آن هستند و محصول تک ستاره در سبد محصولات ایران خودرو وجود ندارد.

محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو تبریز در سال های اخیر دوستاره کیفیت را کسب نموده است که کسب سومین ستاره کیفی توسط محصول سورن برگ زرین دیگری بر افتخارات قطب صنعتی شمالغرب کشور افزوده است.

محصول سمند معمولی ایران خودرو تبریز دارای دو ستاره کیفی است که با برنامه ریزی های پیش بینی شده و تعریف پروزه های بهبود انتظار میرود تا پایان سال جاری همانند سورن، سه ستاره کیفیت را کسب نماید.

کیفیت، شالوده اصلی تولید پایدار در هر مجموعه صنعتی بالاخص صنعت خودروسازی کشور است که بحث رضایتمندی مشتریان مهمترین شاخصه آن به شمار میرود.