کسب رتبه سوم کشوری در حوزه آموزش توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کسب رتبه سوم کشوری در حوزه آموزش توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در رتبه بندی آموزشی (طرح راد 3) رتبه سوم کشوری را کسب کرد.

به گزارش شمس، با اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس ۱۱۹ شاخص استاندارد سازی شده در قالب طرح کشوری راد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور رتبه سوم را از آن خود کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، این ارزیابی عملکردی در حوزه معاونت آموزشی هر پنج سال در قالب طرح کشوری راد تمام اقدامات و عملکردهای مربوطه در حوزه آموزش و معاونت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور را بر اساس شاخص های ارائه شده مورد بررسی و سنجش قرار می دهد

  • منبع خبر : نصر