کاهش نسبی آلودگی هوای تبریز
کاهش نسبی آلودگی هوای تبریز
مدیر روابط عمومی اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: شاخص کیفی هوای تبریز در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد.

به گزارش شمس، مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اعلام کرد: شاخص آلودگی هوای تبریز در میانگین ۲۴ ساعته گذشته بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۹۹ و وضع هوا در سطح قابل قبول است.
قاسم زاده مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان گفت: با توجه به تداوم سکون هوا، احتمال افزایش آلاینده ها در ساعات آینده وجود دارد و بیماران ریوی و قلبی و کودکان باید از حضور در فضاهای باز خودداری و شهروندان هم در حد امکان از خودروهای عمومی استفاده کنند.
شاخص آلودگی هوا از ۰ تا ۱۰۰ قابل قبول، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس و از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها و بیش از ۲۰۰ در وضع بحرانی است.