کاهش موانع بصری از لازمه های روان سازی ترافیک کلانشهرها است
کاهش موانع بصری از لازمه های روان سازی ترافیک کلانشهرها است
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز گفت: کاهش موانع بصری از لازمه های روان سازی ترافیک کلانشهرها است.

به گزارش شمس، اصغر آدی بیگ امروز با اعلام این مطلب اظهار کرد: در برخی از خیابان های اصلی شهر، شاهد وجود تعدادی تابلوی اضافی و یا تخریب شده و مستعمل بودیم که این موضوع علاوه بر اینکه مبلمان شهری را تحت تاثیر  قرار می دهد، سهم بسزایی در نداشتن دید مناسب رانندگان به محدوده حرکتی خود دارد.

او ادامه داد: وجود چنین تابلوهای اضافی همچنین بعضا موجب بروز تصادفات و یا برخورد با عابران پیاده نیز می شود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز عنوان کرد: در این طرح که روزانه بر اساس اولویت معابر انجام می شود، علاوه بر جمع‌آوری پایه تابلوهای اضافه و مستعمل، سرتابلوها نیز تجمیع می شوند.

او افزود: پس از تجمیع پایه و سرتابلوها، نصب دیگر تجهیزات ایمنی مورد نیاز در دستور کار سازمان ترافیک قرار دارد.