کاشت ۲۰۰ هزار بوته گلهای تابستانی در سطح منطقه ۸/خودکفایی منطقه ۸ در تولید گلهای فصلی
کاشت ۲۰۰ هزار بوته گلهای تابستانی در سطح منطقه ۸/خودکفایی منطقه ۸ در تولید گلهای فصلی
پاک‌نهاد از خودکفایی این منطقه در تولید انواع نشاء گلهای تابستانی مورد نیاز منطقه خبر داد.

به گزارش شمس، رضا پاک نهاد ضمن اعلام این خبر افزود: به منظور کاهش هزینه های خدماتی و اجرائی منطقه ۸ از ابتدای امسال خرید انواع نشاء گلهای مورد نیاز منطقه در فصول تابستان و پائیز را به صفر رسانده ایم.

پاک نهاد افزود: در همین خصوص در گلخانه های منطقه ۸ اقدام به تولید و پرورش انواع نشاء گلهای مورد نیاز کرده ایم که در این راستا طی روزهای اخیر بالغ بر ۲۰۰ هزار نشاء گل تولیدی گلخانه های منطقه در سطح حوزه کاشت و بر زیبایی های شهر افزوده است.

وی با اشاره به دیگر برنامه های اجرا شده در حوزه فضای سبز تصریح کرد: در کنار پرورش و کاشت ۲۰۰ هزار بوته گل فصلی در سطح حوزه، عوامل فضای سبز منطقه طی ماه اخیر اقدام به کاشت ۳۵ هزار از انواع ارقام ردیفی شامل گل رز، زرشک و شمشاد در سطح حوزه کرده و بالغ بر ۵۰۰ اصله نهال درخت بومی غرص کرده اند.