ژائله محکوم نشده است/ در پرونده احتکار برنج پای مدیرعامل گیر افتاد
ژائله محکوم نشده است/ در پرونده احتکار برنج پای مدیرعامل گیر افتاد
در پرونده احتکار برنج «یونس ژائله» مسئولیت ریاست هیات مدیره را داشت و مدیرعامل شرکت محکوم شد.

به گزارش شمس، با توجه به اخبار منتشره در مورد محکومیت شرکت سراسری ایران بابت احتکار برنج مراغه و ارتباط این شرکت با مجموعه شیرین عسل (زیر مجموعه) و همچنین سابقه قبلی مدیریت وی بر آنجا، نام «یونس ژائله» مستقیماً به عنوان محکوم پرونده منتشر شده بود که بعدا بررسی‌ها نشان داد مدیرعامل کنونی شرکت آقای «رحمت الله شفایی» بوده و مسولیت حقوقی و محکومیت موضوعات با اوست و آقای ژائله در جایگاه رئیس هیات مدیره شرکت، محکوم نشده است.

انتهای پیام/