چوب‌هایی که از آذربایجان‌شرقی خارج می‌شود، متعلق به ارسباران نیست
چوب‌هایی که از آذربایجان‌شرقی خارج می‌شود، متعلق به ارسباران نیست
ظهرابی گفت: در آذربایجان شرقی بررسی هایی درباره قاچاق چوب از ارسباران صورت گرفته و آنچه که به سازمان محیط زیست گزارش شده تکذیب قطع درختان این منطقه حفاظت شده است.

به گزارش شمس، حمید ظهرابی در رابطه با قاچاق چوب و نابودی منطقه ارسباران آذربایجان شرقی اظهار کرد: براساس گزارش‌ها، چوبی که از این منطقه خارج می‌شود چوب‌های کشت شده در باغات و مزارع توسط کشاورزان هستند.

وی گفت: در استان آذربایجان شرقی بررسی هایی درباره قاچاق چوب از ارسباران صورت گرفته و آنچه که به سازمان محیط زیست گزارش شده تکذیب قطع درختان این منطقه حفاظت شده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: مکاتباتی با استان در این خصوص صورت گرفته است تا موضوع به صورت شفاف بررسی شود.