چه کسی رئیس جوان صندوق بازنشستگی را برکنار کرد؟
چه کسی رئیس جوان صندوق بازنشستگی را برکنار کرد؟
سید میعاد صالحی رئیس جوان سابق صندوق بازنشستگی کشور در صفحه شخصی خود در توییتر پس از برکناری‌اش نوشت: