پیگیر تخلفات میدان آذربایجان در محاکم قضایی هستیم/ تخلفات در زمان شورای پنجم رخ نداده است
پیگیر تخلفات میدان آذربایجان در محاکم قضایی هستیم/ تخلفات در زمان شورای پنجم رخ نداده است
آجودان‌زاده گفت: در ابتدای شورای پنجم کمیسیون تحقیق و نظارت شورا پرونده میدان آذربایجان را به دست گرفت که برخی تخلفات نیز محرز شد و به طور جدی پیگیر آن در محاکم قضایی هستیم.

علی آجودان‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار شمس در خصوص تخلف ۱۰۰ میلیاردی در پروژه میدان آذربایجان‌ اظهار داشت: در ابتدای شورای پنجم کمیسیون تحقیق و نظارت شورا پرونده میدان آذربایجان را به دست گرفت که برخی تخلفات نیز محرز شد و به طور جدی پیگیر آن در محاکم قضایی هستیم.

وی ادامه داد: به علت تخصصی بودن مسائل فنی بعدا این پروژه به کمیسیون عمران جهت اظهار نظر دقیق و کارشناسی سپرده شد و اگر آقای محمدزاده درباره تخلفی صحبت می‌کند با توجه به نائیب رئیسی در این کمیسیون قطعا اسناد و ادله محکمی دارد.

رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی شورا تشریح کرد: تخلفاتی در پروژه میدان آذربایجان صورت گرفته است و این مساله محرز می‌باشد اما نباید به دلیل این مسائل پروژه نیمه تمام بماند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تخلفات مربوط به شورای پنجم است یا چهارم گفت: پروژه میدان آذربایجان در شورای چهارم تصویب و آغاز به کار کرده و تخلفات مربوط نیز به همان دوره ارتباط دارد و شورای پنجم نقشی در این میان نداشته است.

آجودان‌زاده بااشاره به ضرورت تکمیل پروژه میدان آذربایجان نیز عنوان کرد: در ابتدا بنا بود این پروژه شامل ۸ زیرگذر و ۶ روگذر باشد اما تغییراتی در نقشه‌های اولیه ایجاد شده اما با این وجود نباید پروژه رهاسازی شود و باید بتن‌ریزی شمع‌کوبی‌ها و ادامه پروژه کار شود.

وی در خصوص زمان آغاز به کار تکمیل پروژه میدان آذربایجان خاطرنشان ساخت: در حال حاضر آسفالت ریزی و تکمیل فضای سبز انجام می‌شود اما برای اتمام کارهای عمرانی بودجه‌ای در نظر گرفته شده و باید هرچه سریعتر کار آغاز شود.