پیکر مطهر شهید آذربایجانی به کشور باز می‌گردد
پیکر مطهر شهید آذربایجانی به کشور باز می‌گردد
پیکر مطهر فرمانده آذربایجانی تیپ زینبیون بعد از 2 سال شناسایی و به کشور بازگردانده می‌شود.

به گزارش شمس، شهید محمد جنتی از پاسداران سپاه و ساکن تهران بود که دوسال پیش در سوریه به شهادت رسید. این فرمانده تیپ زینبیون اهل روستای دیزج شهرستان شبستر آذربایجان شرقی بود.

گفتنی است؛ پیکر مطهر این شهید در گلزار شهدای تهران به خاک سپرده می‌شود.