پوسیدگی ریشه و کهنسالی دلیل سقوط درخت در ائل گلی
پوسیدگی ریشه و کهنسالی دلیل سقوط درخت در ائل گلی
مدبر گفت: پوسیدگی ریشه و کهنسالی دلیل سقوط درخت در ائل گلی تبریز بوده است.

علی مدبر در گفت‌وگو با شمس در خصوص دلیل سقوط درخت در پارک ائل گلی اظهار داشت: درختان این مجموعه با قدمتی بیش از نیم قرن و گاه حتی ۱۰۰ سال، از کهنسال ترین درختان شهر محسوب می‌شوند که با توجه به محدودیت عمر هر موجود زنده این درختان نیز کم کم به اواخر عمر خود نزدیک شده و گاه به دلیل پوسیدگی ریشه و گاه به دلیل رشد بیش از حد شاخ و برگ آنها از خاک درآمده و سقوط می‌کنند.

وی ادامه داد: در برخی مواقع می‌توان با سبک سازی و هرس شاخ و برگها، حجم و وزن درخت را کم کرد تا سنگینی آنها بر ریشه تاثیر منفی نگذارد که البته با شروع فصل کاری در سال ۹۸، سازمان نسبت به این امر اقدام کرده بود.

مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری تبریز تصریح کرد: در برخی مواقع نیز به دلیل حفظ ایمنی و سلامتی جان شهروندان و رهگذرانی که از معابر استفاده می کنند، مجبور به حذف درختان می‌شویم که این امر نیز با نظر کارشناسان و متخصصان گیاه پزشکی صورت می‌گیرد.

وی افزود:با این همه، گاه اظهارات غیرکارشناسانه و ناآگاهانه درباره حذف، هرس و سبکسازی درختان موجب می‌شود که ایمنی شهروندان و سلامت جان آنان به خطر بیفتد چرا که هرگونه اقدام در زمینه هرس یا حذف درختان کهنسال یا بیمار، دشمنی با فضای سبز تلقی می‌شود و به این ترتیب مانع اجرای صحیح وظیفه توسط عوامل فضای سبز سازمان و مناطق دهگانه شهرداری تبریز می‌شود.