پشت پرده برگزاری انتخابات شورایاری‌ها توسعه حزبی است
پشت پرده برگزاری انتخابات شورایاری‌ها توسعه حزبی است
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به رد استفساریه شورایاری ها در مجلس گفت: برخی برای توسعه حزبی خود درصدد تلاش برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به صورت «غیرقانونی» هستند.

به گزارش شمس، احمد علیرضابیگی، با غیر قانونی خواندن برگزاری انتخابات شورایاری‌ها اظهار داشت: استفساریه ای از طریق شورای عالی استان‌ها در مورد جایگاه شورایاری‌ها به کمیسیون شوراها ارسال شد و شورای عالی استان‌ها از این طریق تلاش داشت با استناد به قانون شوراها محمل قانونی برای حضور شورایاری‌ها ایجاد کند که مورد مخالفت کمیسیون شوراها قرار گرفت.
وی
با تأکید بر اینکه هیچ قانونی برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها وجود ندارد، تصریح کرد: اگر چنین قانونی وجود داشت در استان‌های دیگر کشور نیز امکان برگزاری انتخابات شورایاری‌ها وجود داشت.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس در مورد اهداف جریانی که به دنبال برگزاری انتخابات شورایاری‌ها هستند نیز گفت: برخی به دنبال توسعه حزبی خود درصدد تلاش برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به صورت غیر قانونی هستند.