پسرم را سرداران شورا در شهرداری استخدام کردند
پسرم را سرداران شورا در شهرداری استخدام کردند
اسوتچی می‌گوید برای استخدام فرزند خود در شهرداری قدمی برنداشته است و نهایتاً او با ناامیدی از پدر از طریق سرداران شورا وارد شهرداری تبریز شده است.

به گزارش شمس، «محمدحسن اسوتچی» ظهر امروز در جلسه شورای شهر تبریز با بیان اینکه موضوع تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری تبریز جلسات ما را به چالش کشیده است، اظهار داشت: برای حل این مشکل ابتدا باید آسیب‌شناسی صورت گیرد، در گذر زمان عده‌ای وارد بدنه‌ی شهرداری شده‌اند و حال دنبال تبدیل وضعیت‌شان هستند.

وی ادامه داد: بی‌برنامگی شورا و شهرداری تبریز در جذب افراد موجب ایجاد تنوع در قرارداد کارکنان در قالب‌های مختلف حجمی، تامین نیرو و کار معین شده است.

عضو شورای شهر تبریز خاطرنشان کرد: در شورای سوم تبریز رانندگان استیجاری شهرداری تبریز تامین نیرو شدند و مسأله از آنجا شدت گرفت و در ادامه‌ی کار افرادی که از طریق تامین نیرو وارد شهرداری شده بودند حکم مدیریت گرفتند و بدتر از آن این بود که به افراد تامین نیرو حکم ماموریت داده شد تا خارج از شهرداری فعالیت کنند و حقوقشان را از این نهاد بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه بایستی قبل از تبدیل وضعیت کارکنان، ضوابط را تثبیت و تکلیف خودمان را معلوم کنیم، یادآور شد: در شورای سوم تبریز پیشنهاد شد اعضاء شورا با کارکنان دفترشان قرارداد تامین نیرو منعقد و آنان را به استخدام شهرداری تبریز درآورند که بنده مخالفت و آن را امضاء نکردم.

اسوتچی در شفاف‌سازی نحوه استخدام فرزند خود در شهرداری تبریز بیان داشت: پسر بنده توسط سرداران شما جذب شهرداری تبریز شد، بنده شرمنده فرزند خود شدم و اجازه ندادم وارد شهرداری شود ولی او با ناامیدی از من از طریق سرداران شورا استخدام شد.

انتهای پیام/