پروژه مترو تبریز از پیشرفت قابل توجهی برخوردار است
پروژه مترو تبریز از پیشرفت قابل توجهی برخوردار است
معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با اشاره به پیشرفت قابل قبول پروژه مترو تبریز گفت: مترو تبریز به عنوان یکی از مهترین پروژه‌های شهری محسوب می شود و خوشبختانه شاهد مهندسی ارزش در این مجموعه هستیم.

به گزارش شمس، محمد حسین اسحقی در بازدید از عملیات عمرانی فاز سه خط یک مترو تبریز، اظهار کرد: امروز به همراه مدیرعامل سازمان قطار شهری و همکارانمان در معاونت عمرانی شهرداری بازدیدی از تمامی ایستگاه های این فاز داشتیم و فرایند کارها را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دادیم.

وی ادامه داد: تیم حاضر با جسارت و قبول ریسک های احتمالی هر لحظه از بازنگری در اقدامات نترسیده است و این ریسک پذیری پیشرفت کمی و کیفی عملیات را در پی داشته است.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز، ادامه داد: ریسک مهندسی در پروژه مترو تبریز تاثیر مهمی در کاهش هزینه ها داشته است و میلیاردها تومان صرفه جویی از این محل صورت گرفته است به طوری که با روش های ابداعی کار را پیش برده و در نتیجه کار را زیباتر کرده و جسارت در ریسک مهندسی پروژه مترو را فعال تر کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از تجربیات تمامی متخصصین این حوزه خاطرنشان کرد: تمامی پروژه ها با مبالغ کم و یا زیاد به اتمام می رسد اما تجربه و اندوخته ای که حاصل این اقدامات است باید در دیگر پروژه ها به کار گرفته شود امروز ما برای هزینه هایمان نیازمند مهندسی ارزش مجدد هستیم تا از تجربیات مهندسان و بهره برداران سابق استفاده کنیم.

وی ضمن تقدیر از زحمات مدیر عامل سازمان قطار شهری و پرسنل این مجموعه گفت: شجاعت ، جسارت و همت شخص مهندس مولوی در پیشبرد این پروژه غیر قابل انکار است و از همینجا از تمامی زحمتکشان این پروژه و حمایت های استاندار ، شهردار و شهرداران مناطق و تمامی سازمان های درگیر در پروژه تقدیر و تشکر می کنیم.