پایانی بر کاخ نشینی اعضای شورای شهر تبریز
پایانی بر کاخ نشینی اعضای شورای شهر تبریز
معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز گفت: ساختمان شورای شهر تبریز از محل فعلی آن در عمارت ساعت به ساختمان خانه هنر واقع در باغ گلستان انتقال می‌یابد.

به گزارش شمس، محمدحسین اسحقی با اشاره به تحویل ساختمان خانه هنر باغ گلستان به شهرداری تبریز، اظهار کرد: این ساختمان با کمک استانداری و اعضای شورا و همچنین تلاش‌های شهردار  تبریز به شهرداری تحویل داده شد و با توجه به بازدید و تائید اعضای شورا، این ساختمان برای شورای اسلامی شهر تبریز اختصاص می‌یابد.

وی در خصوص ویژگی‌های ساختمان خانه هنر باغ گلستان، عنوان کرد: این ساختمان از لحاظ بنا و کیفیت زیربنایی و همچنین زیبایی های بصری داخل و خارج آن، اهمیت خاصی دارد و با گذشت سال‌ها همچنان از استحکام و پایداری فوق العاده‌ای برخوردار است و از طرفی، جلسه نخستین انجمن شهر تبریز که به نوعی نخستین انجمن ایران بود، در همین ساختمان برگزار شده است.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز ادامه داد: با توجه به این ویژگی‌ها، برنامه مرمت ساختمان خانه هنر در برنامه شهرداری تبریز قرار گرفته و با توجه به قرابت باغ گلستان با شورای شهر و المان شمس، هم افزایی تاریخی و فرهنگی رخ می‌دهد.

وی انتقال ساختمان شورای شهر به ساختمان هنر باغ گلستان را احیای این منطقه تاریخی دانست و گفت: حضور فیزیکی شهرداری و شورای شهر تبریز در این محل، فضایی اداری در آنجا ایجاد می کند و این امر موجب می‌شود تا ناهنجاری های موجود در باغ گلستان از میان رفته و زمینه های بازگشت دوباره خانواده ها به این محل فراهم شود.

اسحقی اظهار کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های این محل، مجاورت ایستگاه مترو قونقا با ورودی باغ گلستان و ساختمان جدید شورای شهر است و تا پایان سال کار تکمیل این ایستگاه به پایان می رسد تا دسترسی به ساختمان شورای شهر از طریق سیستم حمل نقل ریلی ممکن باشد.

وی با بیان اینکه با انتقال ساختمان شورای شهر، موزه‌های موجود در ساختمان خانه هنر باغ گلستان به عمارت ساعت تبریز منتقل می شود، عنوان کرد: این موزه‌ها از جمله موزه کاریکاتور که نخستین موزه کاریکاتور ایران است و همچنین موزه استاد بهتونی به موزه شهرداری واقع در عمارت ساعت تبریز منتقل می‌شود.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز یادآور شد: در حال حاضر متاسفانه بازدید از موزه کاریکاتور و موزه استاد بهتونی، شاید روزانه به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد اما انتقال به موزه شهرداری موجب می شود تا میزان استقبال شهروندان و گردشگران افزایش یافته و این موزه‌ها دوباره احیا شود.