پاکبان امانتدار تبریزی بسته حاوی اجناس گرانقیمت را به صاحبش بازگرداند+عکس
پاکبان امانتدار تبریزی بسته حاوی اجناس گرانقیمت را به صاحبش بازگرداند+عکس
پاکبان شریف تبریزی بعد از پیدا کردن بسته حاوی اجناس گرانقیمت با پیگیری‌ها متعدد از اداره پست آن را به صاحبش برگرداند.

به گزارش شمس، یدالله ابوالحسنی ، پاکبان شریف شهرداری منطقه ۷ تبریز در حین انجام وظیفه متوجه بسته‌ای می‌شود که مامور اداره پست هنگام تردد در مسیر شهرک رازی برای رساندن آن بسته پستی بسیار با ارزش به صاحبش آن را گم کرده بود.

این بسته توسط این پاکبان شریف پیدا شده و با پیگیری‌های او از اداره پست، به صاحبش بازگردانده می‌شود.

گفتنی است؛ پیش از این نیز در مواردی متعدد و مشابه، پاکبانان تلاشگر مجموعه شهرداری تبریز این سفیران پاکیزگی چنین اقدامات خیرخواهانه‌ای را رقم زده‌اند.