تجمع اعتراضی مقابل «آذرپارک»
تجمع اعتراضی مقابل «آذرپارک»
جمعی از کارکنان شرکت آذرپارک تبریز در انتقاد از تاخیر در پرداخت دستمزدها و عدم رعایت قانون کار مقابل این شرکت تجمع کردند.

به گزارش شمس، جمعی از کارکنان شرکت آذرپارک تبریز اعم از پارکبان و بازرس در اعتراض به تاخیر ۳ ماهه در پرداخت حقوق و عدم رعایت قانون کار و اعمال افزایش دستمزدها و … مقابل این شرکت تجمع کردند.

انتهای پیام /