وقوع آتش سوزی در انبار بیمارستان سینا تبریز
وقوع آتش سوزی در انبار بیمارستان سینا تبریز
انبار لوازم مصرفی بخش سوختگی مرکز آموزشی درمانی سینا بامداد یکشنبه دچار آتش سوزی شد.

به گزارش شمس، در ساعت ۱:۴۰ بامداد امروز آتش سوزی محدودی در انبار لوازم مصرفی داخلی بخش سوختگی زنان مرکز آموزشی درمانی سینا رخ داد که این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

این آتش سوزی با اقدام بموقع مسئولان بخش و بیمارستان و حضور سریع آتش‌نشانان مهار شد.

با توجه به انتقال بیماران به بخش‌های مجاور، این حادثه هیچ عارضه‌ی جانی برای بیماران بستری و کادر درمانی در پی نداشت.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان مربوطه در حال بررسی است.