وقت حساب و عذرخواهی است
وقت حساب و عذرخواهی است

فرماندار تبریز یک عذرخواهی به مردم، کاندیداها و رسانه‌ها بدهکار است.

سیاسی شمس: بهروز مهدوی فرماندار تبریز می‌گفت انتخابات شورای شهر در صحت کامل برگزار شده و باتوجه به صیانت‌اش از تک تک آراء مردم نیازی به بازشماری آراء نمی‌بیند اما سماجت کاندیداهای معترض و مطالبه‌ی رسانه‌های منتقد متولیان برگزاری انتخابات را به بازشماری و تجمیع دوباره آراء وا داشت و پرونده‌ی انتخابات شورای ششم تبریز با ابطال بخشی از آراء دستی فاقد مهر هیأت نظارت، تغییر نام منتخب سیزدهم شورا و افزایش آراء سایر کاندیداها بسته شد.‌

قطعا اگر جو رسانه‌ای که فرماندار تبریز منتقد آن بود ایجاد نمی‌شد آب از آب تکان نمی‌خورد و حق به حقدار نمی‌رسید. از آراء مردم صیانت نمی‌شد و هم فردی دیگر بجای منتخب سیزدهم مردم به عمارت ساعت راه می‌یافت.‌

حال فرماندار تبریز یک عذرخواهی به مردم، کاندیداها و رسانه‌ها بدهکار است و از دستگاه‌های نظارتی و قضایی نیز انتظار می‌رود یقه‌ی کسانی را که در صیانت از آراء مردم کوتاهی کردند و در برابر بازشماری آراء مقاومت، وِل نکند‌!‌

برگزاری انتخابات با تاخیر چندین ساعته و ایرادات رای‌گیری الکترونیکی را هم به‌پای دولت نوشتیم تا حساب فرماندار در پاسخگویی به تخلفات و اشتباهات در شمارش و تجمیع آراء چندان سخت نشود.