وزارت کشور اجازه واردات اتوبوس از ترکیه به تبریز را نمی دهد / شورا مجوز نوسازی اتوبوس ها را داده است
وزارت کشور اجازه واردات اتوبوس از ترکیه به تبریز را نمی دهد / شورا مجوز نوسازی اتوبوس ها را داده است

محمد باقر بهشتی گفت: وزارت کشور طبق قانون عمل می کند چرا که قانون تاکید بر تولید داخلی دارد

«محمد باقر بهشتی» در گفت‌وگو با خبرنگار شمس در پاسخ به این سوال که آیا بودجه ای برای نوسازی اتوبوس های شهری در سال جاری اختصاص یافته است یا خیر عنوان کرد: چندین سال است که شورای شهر تبریز اعتباری مناسب برای خرید اتوبوس تصویب می کند ولی به دلیل نبودن تولید داخلی خرید انجام نمی شود. در کنار خرید، شورا مجوز نوسازی اتوبوس ها را داده که این کار انجام می شود.

عضو شورای شهر تبریز به ممانعت وزارت کشور برای واردات اتوبوس از ترکیه به تبریز واکنش نشان داد و گفت: وزارت کشور مطابق با قانون عمل می کند چرا که قانون تاکید بر تولیدات داخل دارد و نمی توان اتوبوس هایی را از ترکیه وارد تبریز کرد.

وی درباره اینکه چرا تبریز همانند اصفهان نمی تواند از کارخانه های داخلی اتوبوس عقاب تهیه کند پاسخ داد: شهرداری تبریز هم خرید بیست دستگاه اتوبوس را با ایران خودرو دیزل امضا کرده است.