کاربران فضای مجازی در توییتر نسبت به توقیف نفتکش انگلیسی توسط سپاه پاسداران واکنش نشان دادند.

کاربران فضای مجازی در توییتر به توقیف نفتکش انگلیس توسط سپاه پاسداران واکنش های طنزگونه‌ای نشان دادند که در ادامه برخی از آن ها را مشاهده می‌کنید.