نیکزاد و میرتاج‌الدینی، انتخاب نهایی فراکسیون نمایندگان شمالغرب/ منادی دبه کرد!
نیکزاد و میرتاج‌الدینی، انتخاب نهایی فراکسیون نمایندگان شمالغرب/ منادی دبه کرد!
نمایندگان فراکسیون شمالغرب در رأی‌گیری آقایان نیکزاد و میرتاج‌الدینی را برای کاندیداتوری نایب‌رئیسی اول و دوم مجلس انتخاب کردند.

به گزارش شمس، درپی تعدد کاندیداهای آذربایجانی برای نایب‌رئیسی مجلس یازدهم عصر سه‌شنبه نمایندگان شمالغرب برای انتخاب دو کاندیدای نهایی با رأی‌گیری تشکیل جلسه دادند و به ترتیب آقایان نیکزاد، میرتاج‌الدینی، منادی و فرهنگی بیشترین و کمترین رأی را کسب کردند.

در این جلسه محمدحسین فرهنگی با پذیرش نتایج رسماً به‌نفع آقایان نیکزاد و میرتاج‌الدینی از کاندیداتوری در انتخابات هیئت‌رئیسه انصراف داد.

علیرضا منادی در گفت‌وگویی که بعد از این جلسه با رسانه‌ها داشت تاکید کرد از کاندیداتوری انصراف نمی‌دهد و همچنان نامزد تصدی پست نایب‌رئیسی مجلس است چراکه برخی از نمایندگانی که قرار بود به او رأی دهند قبل از رأی‌گیری جلسه را ترک کرده‌اند.

انتهای پیام/