مردم باید مانع قطع درختان شوند/ ۵۰ درصد بودجه شهرداری باید به آموزش اختصاص می‌یافت
مردم باید مانع قطع درختان شوند/ ۵۰ درصد بودجه شهرداری باید به آموزش اختصاص می‌یافت

شهردار تبریز گفت: نگاه ما به شهرداران مدارس همانند شهرداران مناطق است و انتظار داریم آن ها نیز مانند شهرداران مناطق گزارش عملکرد داشته باشند.

به گزارش شمس، ایرج شهین‌باهر در آیین تنفیذ احکام شهرداران مدارس با بیان این مطلب اظهار داشت: چندین سال از اجرای طرح شهرداران مدارس سپری شده و حالا شهرداران مدارس باید نقش شهردار را به خوبی ایفا کنند.

او اعلام کرد: باید پس از بررسی عملکرد شهرداران مدارس، به موفق ترین آن ها پاداش داده شود.

ایرج شهین‌باهر گره کور مشکلات شهری را نبود بهینه آموزش عنوان کرد و گفت: باید بتوانیم شهروندان را مسئولیت پذیر تربیت کنیم به طوری که آن ها احساس کنند تمامی اقداماتی که در شهر رخ می‌دهد باید توسط آنها انجام شود؛ این در حالی است که امروز با شکافی در شهر و کشور روبرو هستم و تمام اقشار این تفکر و انتظار را دارند که تنها باید خدمات بگیرند و در جامعه نقشی نداشته باشند.

شهردار تبریز خاطرنشان کرد: مردم باید این احساس را داشته باشند که تمام امکانات شهری به مردم تعلق دارند که در این صورت کسی به خود اجازه نمی‌دهد برای نمایش ویترین مغازه خود شبانه درختی را قطع کند!

او پروژه شهرداران مدارس را گامی در راستای افزایش این احساس تعلق دانست و افزود: از شهرداران مدارس انتظار داریم در مدارس احساس تعلق را بین دانش آموزان تزریق کنند تا آن ها بدانند مدرسه برای آن ها بوده و نگهداری و نظافت آن نیز بر عهده خودشان قرار دارد. این را باور کنیم که بستر آموزش و پرورش خاک حاصلخیزی است که هر چه بکارید بهترین نتیجه را می‌دهد.

ایرج شهین‌باهر کارنامه معاونت فرهنگی شهرداری در حوزه فرهنگی را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: شخصا به حوزه فرهنگ اعتقاد زیادی دارم و معتقدم در این حوزه باید بیش از این نیز هزینه شود.

شهردار تبریز ادامه داد: شهرداری تبریز با مشارکت آموزش و پرورش استان موضوع آموزش شهروندی رسمی را برای نخستین بار در ایران اغاز کرده است. طرحی که در نتیجه آن سال بعد تحولی عظیم در تبریز اتفاق می افتد.

او همچنین تصریح کرد: اگر اختیار و اجازه ای داشته باشم می‌گویم نیمی از بودجه شهرداری را به حوزه آموزش اختصاص دهیم چرا که خروجی آن به نفع شهر خواهد بود.

ایرج شهین‌باهر یادآور شد: انواع کالبدهایی که در شهر احداث می‌شود می‌تواند چند سال دیگر هم احداث شود ولی یک فرد سی ساله دیگر فرصتی برای حضور در مدرسه و آموزش را ندارد؛ نباید زمان را از دست دهیم. امروز زمان آموزش و پرورش و آشتی مردم با موضوعاتی است که با آن درگیر هستند.

شهردار تبریز در پایان به ضرورت مدیر پروری نیز اشاره کرد و گفت: مدیر خوب می‌تواند یک شهر را متحول کند. هر یک از شهرداران مدارس در صورتی که مسئولیت پذیری را آموزش ببینند و اعتماد به نفس پیدا کنند، مدیر موفق آینده هستند.

انتهای پیام/