نکته عجیب جلسه پمپئو با پادشاه عربستان!/عکس
نکته عجیب جلسه پمپئو با پادشاه عربستان!/عکس
وجود مایع ضد عفونی دست بر روی میز جلسه پمپئو با پادشاه عربستان موجب تعجب رسانه ها و استهزای حکام سعودی شد.