نماینده شبهه افکن در کدام آزمایشگاه واکسن اروپایی را تست کرده است؟/ صلاحیت رد یا تأیید فقط برای وزارت بهداشت است
نماینده شبهه افکن در کدام آزمایشگاه واکسن اروپایی را تست کرده است؟/ صلاحیت رد یا تأیید فقط برای وزارت بهداشت است

سید جمال حسینی اقدم با اشاره به مرجع بودن وزارت بهداشت در خصوص تأیید یا رد واکسن‌های کرونا، از امکان در دسترس بودن واکسن کرونای ایرانی بعد از 4 ماه خبر داد.

سید جمال حسینی اقدم مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفتگو با خبرنگار شمس در ارتباط با شبهه‌های ایجاد شده در خصوص واکسن‌های بین المللی کرونا، اظهار داشت: هر کاری در دنیا و مملکت یک مرکز رسیدگی دارد که غیر از آن مرکز فرد دیگری نه صلاحیت و نه امکان رسیدگی را دارد.

سید جمال حسینی اقدم خاطرنشان کرد: مثلا منِ مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز یا من معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، امکانی برای تأیید یا رد یک خبر یا واکسن ندارم.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: چطور می‌شود گفت واکسنی را که یک مرکز تحقیقات بین المللی در کشوری مثل انگلستان تولید کرده، سازمان بهداشت جهانی نظرش را برای آن صادر کرده و فردی هم برای آن ایراد گرفته است، کدام یک درست است.

وی در ادامه تصریح کرد: برای ما مرجع تأیید و رد هر چیزی وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت تأیید و دستور دهد، استفاده خواهیم کرد و در غیر اینصورت هم تابع دستورات این وزارتخانه هستیم.

حسینی اقدم همچنین با اشاره به دستور خرید واکسن خارجی توسط رئیس جمهور و بی اطلاعی علوم پزشکی تبریز از زمان در دسترس بودن این واکسن افزود: واکسن کرونای ایرانی ممکن است تا ۴ ماه آینده در دسترس باشد.

گفتنی است، پیشتر شایعاتی توسط برخی هنرمندان و نمایندگان مردم مبنی بر عدم قابل اعتماد بودن واکسن‌های کرونا در فضای مجازی منتشر شده بود.

  • نویسنده : عارف زمانی