شرکت کنید

در انتخابات شورای اسلامی کلانشهر تبریز به چه کسانی رای می دهید ؟ (حداکثر ۱۳ رای) - پایان نظرسنجی
 • دبیری اسکوئی - شهرام ۵%, ۹۴۸۳
  ۹۴۸۳ ۵%
  ۹۴۸۳ - ۵% از همه آراء
 • رنجی پور - علیرضا ۵%, ۸۹۱۵
  ۸۹۱۵ ۵%
  ۸۹۱۵ - ۵% از همه آراء
 • هادی - پرویز ۵%, ۸۹۰۳
  ۸۹۰۳ ۵%
  ۸۹۰۳ - ۵% از همه آراء
 • زارعی - احمد ۵%, ۸۶۵۹
  ۸۶۵۹ ۵%
  ۸۶۵۹ - ۵% از همه آراء
 • محمودی - احد ۵%, ۷۹۶۸
  ۷۹۶۸ ۵%
  ۷۹۶۸ - ۵% از همه آراء
 • بابایی اقدم - فریدون ۴%, ۷۵۹۵
  ۷۵۹۵ ۴%
  ۷۵۹۵ - ۴% از همه آراء
 • پورقربان - عادل ۴%, ۷۵۹۰
  ۷۵۹۰ ۴%
  ۷۵۹۰ - ۴% از همه آراء
 • بازه - سولماز ۴%, ۶۳۸۷
  ۶۳۸۷ ۴%
  ۶۳۸۷ - ۴% از همه آراء
 • شاهوردی - حمید ۳%, ۵۹۸۸
  ۵۹۸۸ ۳%
  ۵۹۸۸ - ۳% از همه آراء
 • غفوری - حکیمه ۳%, ۵۵۷۹
  ۵۵۷۹ ۳%
  ۵۵۷۹ - ۳% از همه آراء
 • محمدزاده - محرم ۳%, ۵۴۴۸
  ۵۴۴۸ ۳%
  ۵۴۴۸ - ۳% از همه آراء
 • رشیدی - روح الله ۳%, ۵۱۱۴
  ۵۱۱۴ ۳%
  ۵۱۱۴ - ۳% از همه آراء
 • آجودان زاده - علی ۳%, ۴۹۹۸
  ۴۹۹۸ ۳%
  ۴۹۹۸ - ۳% از همه آراء
 • شهیر - نسیم ۳%, ۴۸۹۵
  ۴۸۹۵ ۳%
  ۴۸۹۵ - ۳% از همه آراء
 • چمنی - اسماعیل ۳%, ۴۸۷۲
  ۴۸۷۲ ۳%
  ۴۸۷۲ - ۳% از همه آراء
 • برگی - رسول ۲%, ۴۳۸۳
  ۴۳۸۳ ۲%
  ۴۳۸۳ - ۲% از همه آراء
 • بجانی - یاسین ۲%, ۴۳۰۲
  ۴۳۰۲ ۲%
  ۴۳۰۲ - ۲% از همه آراء
 • دهقان نژاد - روح الله ۲%, ۳۹۲۵
  ۳۹۲۵ ۲%
  ۳۹۲۵ - ۲% از همه آراء
 • شایق - آیلار ۲%, ۳۸۵۸
  ۳۸۵۸ ۲%
  ۳۸۵۸ - ۲% از همه آراء
 • اسوتچی - محمد ۲%, ۳۴۶۷
  ۳۴۶۷ ۲%
  ۳۴۶۷ - ۲% از همه آراء
 • شعبانی - داوود ۲%, ۲۹۴۱ رأی،آراء،آراء
  ۲۹۴۱ رأی،آراء،آراء ۲%
  ۲۹۴۱ رأی،آراء،آراء - ۲% از همه آراء
 • زعفرانچی لر - کاظم ۲%, ۲۷۶۷
  ۲۷۶۷ ۲%
  ۲۷۶۷ - ۲% از همه آراء
 • ششگلانی - جواد ۱%, ۲۶۳۷
  ۲۶۳۷ ۱%
  ۲۶۳۷ - ۱% از همه آراء
 • مبصر - آرزو ۱%, ۲۳۸۰
  ۲۳۸۰ ۱%
  ۲۳۸۰ - ۱% از همه آراء
 • نیکوخصلت - سعید ۱%, ۲۲۴۰
  ۲۲۴۰ ۱%
  ۲۲۴۰ - ۱% از همه آراء
 • نوای باغبان - علیرضا ۱%, ۲۰۰۷
  ۲۰۰۷ ۱%
  ۲۰۰۷ - ۱% از همه آراء
 • اسکندری - فریبا ۱%, ۲۰۰۶
  ۲۰۰۶ ۱%
  ۲۰۰۶ - ۱% از همه آراء
 • جعفری - محمدحسین ۱%, ۱۹۹۹
  ۱۹۹۹ ۱%
  ۱۹۹۹ - ۱% از همه آراء
 • صادقی - احد ۱%, ۱۹۴۸
  ۱۹۴۸ ۱%
  ۱۹۴۸ - ۱% از همه آراء
 • آصفی - حامد ۱%, ۱۸۲۷
  ۱۸۲۷ ۱%
  ۱۸۲۷ - ۱% از همه آراء
 • حضرتی - اکرم ۱%, ۱۷۵۷
  ۱۷۵۷ ۱%
  ۱۷۵۷ - ۱% از همه آراء
 • مدبر - جعفر ۱%, ۱۳۵۲
  ۱۳۵۲ ۱%
  ۱۳۵۲ - ۱% از همه آراء
 • حاجی پور - احتشام ۱%, ۱۳۰۳
  ۱۳۰۳ ۱%
  ۱۳۰۳ - ۱% از همه آراء
 • آصفی - نازیلا ۱%, ۱۲۸۵
  ۱۲۸۵ ۱%
  ۱۲۸۵ - ۱% از همه آراء
 • راستی - علی ۱%, ۱۰۹۳
  ۱۰۹۳ ۱%
  ۱۰۹۳ - ۱% از همه آراء
 • رستم پور - حجت ۱%, ۱۰۹۲
  ۱۰۹۲ ۱%
  ۱۰۹۲ - ۱% از همه آراء
 • فتحی - جواد ۱%, ۱۰۷۴
  ۱۰۷۴ ۱%
  ۱۰۷۴ - ۱% از همه آراء
 • بنی نصرت - ایوب ۱%, ۱۰۴۲
  ۱۰۴۲ ۱%
  ۱۰۴۲ - ۱% از همه آراء
 • اندیش - سونیا ۱%, ۱۰۲۲
  ۱۰۲۲ ۱%
  ۱۰۲۲ - ۱% از همه آراء
 • هادی - محمود ۱%, ۱۰۰۶
  ۱۰۰۶ ۱%
  ۱۰۰۶ - ۱% از همه آراء
 • درسخوان - حسین ۱%, ۱۰۰۲
  ۱۰۰۲ ۱%
  ۱۰۰۲ - ۱% از همه آراء
 • آبدار - مرتضی ۱%, ۹۸۸
  ۹۸۸ ۱%
  ۹۸۸ - ۱% از همه آراء
 • نظمی - جمشید ۱%, ۹۶۹
  ۹۶۹ ۱%
  ۹۶۹ - ۱% از همه آراء
 • امیرحقیان - داوود ۱%, ۹۶۸
  ۹۶۸ ۱%
  ۹۶۸ - ۱% از همه آراء
 • مسعودی ریحان - غلامحسین ۰%, ۸۶۵
  ۸۶۵
  ۸۶۵ - ۰% از همه آراء
 • زارعی - علی ۰%, ۷۴۹
  ۷۴۹
  ۷۴۹ - ۰% از همه آراء
 • خداخواه - شبنم ۰%, ۷۲۵
  ۷۲۵
  ۷۲۵ - ۰% از همه آراء
 • روشنی - فرهاد ۰%, ۷۰۳
  ۷۰۳
  ۷۰۳ - ۰% از همه آراء
 • جبرئیل زاده - خلیل ۰%, ۶۹۲
  ۶۹۲
  ۶۹۲ - ۰% از همه آراء
 • پیکانی - محمدحسین ۰%, ۶۹۱ رأی،آراء،آراء
  ۶۹۱ رأی،آراء،آراء
  ۶۹۱ رأی،آراء،آراء - ۰% از همه آراء
 • مفاتحی - رحمان ۰%, ۶۵۴
  ۶۵۴
  ۶۵۴ - ۰% از همه آراء
 • پاکدل - هوشنگ ۰%, ۶۵۰
  ۶۵۰
  ۶۵۰ - ۰% از همه آراء
 • مرشدی - حامد ۰%, ۶۴۹
  ۶۴۹
  ۶۴۹ - ۰% از همه آراء
 • احمدی - غلامرضا ۰%, ۶۴۷
  ۶۴۷
  ۶۴۷ - ۰% از همه آراء
 • ابراهیم زاده - حمید ۰%, ۶۴۵
  ۶۴۵
  ۶۴۵ - ۰% از همه آراء
 • صداقتی - ولی ۰%, ۶۴۴
  ۶۴۴
  ۶۴۴ - ۰% از همه آراء
 • رجبی - سجاد ۰%, ۶۴۳
  ۶۴۳
  ۶۴۳ - ۰% از همه آراء
 • دلجوفر - لاریسا ۰%, ۶۴۱ رأی،آراء،آراء
  ۶۴۱ رأی،آراء،آراء
  ۶۴۱ رأی،آراء،آراء - ۰% از همه آراء
 • فرهی فر - زهرا ۰%, ۶۲۱ رأی،آراء،آراء
  ۶۲۱ رأی،آراء،آراء
  ۶۲۱ رأی،آراء،آراء - ۰% از همه آراء
 • امامی - عادل ۰%, ۶۱۹
  ۶۱۹
  ۶۱۹ - ۰% از همه آراء
 • صادق زاده - کریم ۰%, ۶۱۷
  ۶۱۷
  ۶۱۷ - ۰% از همه آراء
 • صدیق اعلاء - محمدعلی ۰%, ۶۰۹
  ۶۰۹
  ۶۰۹ - ۰% از همه آراء
 • رضاجو - شهناز ۰%, ۵۹۰
  ۵۹۰
  ۵۹۰ - ۰% از همه آراء
 • سامبرانی - کریم ۰%, ۵۸۲
  ۵۸۲
  ۵۸۲ - ۰% از همه آراء
 • کوین - امیر ۰%, ۵۸۲
  ۵۸۲
  ۵۸۲ - ۰% از همه آراء
 • ابراهیمی - رسول ۰%, ۵۶۴
  ۵۶۴
  ۵۶۴ - ۰% از همه آراء
 • مغربی - جواد ۰%, ۵۲۳
  ۵۲۳
  ۵۲۳ - ۰% از همه آراء
جمع آراء: ۱۷۵۹۳۹
رأی دهندگان: ۵۶۲۱۶
خرداد ۱۹, ۱۴۰۰ - خرداد ۲۶, ۱۴۰۰
رأی دهی بسته است

- توجه: این نظرسنجی از طریق چند روش ترکیبی از ثبت رای تکراری و ربات جلوگیری میکند، با این حال به دلیل وجود مانیتورینگ و سیستم هوشمند تشخیص در صورت مشاهده تلاش برای اینکار، ضمن اعلام رسمی نام کاندیدای مربوطه نیز از نظرسنجی حذف خواهد شد.
- با توجه به تعدد نامزدها، فقط بخشی از چهره هایی که نامشان در رسانه ها مطرح شده و احتمال رای آوری بالاتری دارند در لیست قرار گرفته و عدم وجود برخی نام ها در آن دلیلی بر رد صلاحیت آنها نیست.