نصب ۳۰۰۰ کنتور هوشمند برق در تبریز
نصب ۳۰۰۰ کنتور هوشمند برق در تبریز
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از نصب بیش از 3 هزار کنتور هوشمند فهام در این شهرستان خبر داد.

به گزارش شمس، عادل کاظمی اظهار داشت: این کنتورها در راستای اهداف صنعت برق ایران جهت ایجاد شبکه‌ هوشمند انرژی و طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی که به اختصار فهام نامیده می‌شود، نصب شده است.

وی میزان سهمیه تعیین شده نصب کنتورهای فهام برای شرکت توزیع نیروی برق تبریز را حدود ۸ هزار و ۴۰۰ دستگاه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر سه هزار و ۹۱ دستگاه از این لوازم اندازه‌گیری در سطح شرکت نصب شده و تا پایان سال نیز ۳۰۰۰ دستگاه دیگر نصب خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به اینکه در مرحله‌ نخست این طرح، کنتورهای هوشمند فهام برای انشعاب‌های دیماندی با اولویت مشترکان پرمصرفِ همکار در طرح‌های مدیریت مصرف نصب می‌شوند، تصریح کرد: هم‌اکنون تعداد ۹ هزار و ۷۰۰ مشترک دیماندی در شرکت توزیع نیروی برق تبریز وجود دارد.

کاظمی، اهداف این طرح ملی را ارتقای بهره‌وری، کاهش تلفات انرژی و فراهم کردن بستر مناسب جهت مدیریت بار و مصرف مشترکان برق عنوان کرد و افزود: طرح نصب کنتورهای فهام از سال ۹۵ در شرکت توزیع نیروی برق تبریز آغاز شده و تا پایان سال ۹۹ تمام مشترکان دیماندی به این کنتورها مجهز خواهند شد.

وی کاهش تلفات غیرفنی در شبکه‌های برق، مدیریت تقاضا با ارسال نرخ به مشترکان و تشویق آنها به کاهش مصرف، مدیریت تقاضا از طریق کاهش دیماند، قطع برق مشترکان معین در شرایط بحرانی شبکه‌های توزیع، قرائت خودکار کنتورها، ایجاد بستر مناسب برای راه‌اندازی بازار خرده‌فروشی برق و یکنواخت شدن کنتورها در سطح کشور را از سایر مزایای اجرای طرح فهام دانست.