نصب پمپ های آبنمای پارک موزیکال تبریز
نصب پمپ های آبنمای پارک موزیکال تبریز
اکیپ های پیمانکاری معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱ تبریز عملیات نصب پمپ های آبنمای پارک موزیکال را اجرائی کردند.

به گزارش شمس، شهرداری منطقه ۱ در تداوم طرح اصلاح آبنماهای سطح منطقه اقدام به ساماندهی، اصلاح، تعمیر و تجهیز آبنمای پارک موزیکال کرده است.
این عملیات در مرحله نصب پمپ های این آبنما قرار دارد که با دقت در حال انجام بوده و پیمانکار مربوطه طبق زمانبندی انجام یافته این طرح را عملیاتی کرده است.
این آبنما با زیبائی های خاصی  به صورت کامل در دست تعمیر و ساماندهی بوده و به زودی وارد مراحل نهائی و راه اندازی خواهد شد.